Zpěv koled pro městskou část Dvora Králové nad Labem - Žižkov

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Zpěv koled pro městskou část Dvora Králové nad Labem - Žižkov
Místo
Husitská 1491
Datum
24.12.2013
Žadatel o grant
Karta studenta - Rojko Jakub

Další doplňující informace o akci

Akce zpěv koled pro MČ dvora Králové se velmi vydařila.  Obyvatelům části Dvora Králové se akce velice líbila. Všichni dostali texty koled, aby mohli také  zpívat.  
Zletilá část popíjela svařené víno na zahřátí. Po koncertě byli všichni naladění na krásný Štědrý večer a těší se na další koncert.  
296.JPG