Vánoční koncert pěveckého sboru Charmone

Tato akce je projektem studentů Pražské konzervatoře a byla podpořena finančním grantem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách
v rámci Grantového programu pro studenty Pražské konzervatoře.
Akce
Vánoční koncert pěveckého sboru Charmone
Místo
Společenský dům Lávka, Mladá Boleslav (ul. Dukelská)
Datum
14.12.2013
Žadatel o grant
Karta studenta - Tomášek Jakub

Další doplňující informace o akci

Pěvecký sbor Charmone z Mnichova Hradiště o dvanácti členech jsem převzal na jaře a vystoupení v Mladé Boleslavi bylo mé třetí s tímto tělesem.
Koncert se konal v sobotu 14. prosince 2013 ve Společenském domě Lávka. Tyto rok staré prostory patří Církvi adventistů sedmého dne a slouží jak k pravidelným bohoslužbám, tak ke koncertům a jiným aktivitám (promítání filmů, cestopisy, kluby zdraví).

Během večera zaznělo asi dvacet písní - některé z nich s doprovodem klavíru, které spojovala vánoční tématika - zpočátku spíše klasické kusy (Adeste fideles, Purcellovo a Youngovo Alleluja, Hodie Christus natus est ze Čtyř vánočních motet Francise Poulenca, Ebenovo Benedictus z Adventní a postní mše pro jednohlasý sbor a varhany), následovaly dva americké vánoční hity v netradičních aranžích (Jingle Bells a White Christmas) a v poslední části zazněly koledy převážně v úpravách M. Raichla a A. Tučapského. Zpěv byl doprovázen slovem, kromě stručných informací o skladatelích a skladbách zaznělove druhé části i čtení z evangelií, jímž bylo dosaženo patřičného vyznění koled a jejich zasazení do kontextu.

Troufám si říct, že koncert měl úspěch, zazněly dva přídavky a s organizátory máme předjednaný další koncert o příštích Vánocích.