Premiéra nového basetového rohu

Dne 10. května 2012 se v Koncertním sále Pražské konzervatoře uskutečnil absolventský koncert žáků s doprovodem Symfonického orchestru školy pod vedením Lukáše Kovaříka a prof. Miriam Němcové.
Vedle zpěvaček Veroniky Smolíkové, Petry Vondrové, klarinetistky Veroniky Hofmanové a violoncellisty Jakuba Otčenáška se sólově představila i Barbora Trübenekrová se zcela novým basetovým rohem, který byl zakoupen díky spolupráci Pražské konzervatoře a Unicorn Systems a.s.
V úvodu slavnostního večera byl nástroj symbolicky předán předsedou představenstva Unicorn Systems a.s.  ing. Jiřím Mrázem řediteli konzervatoře MgA. Pavlu Trojanovi.
O tomto koncertu se zmiňuje i internetový hudební magazín opusosm.com.