Koncert harfa, flétna, klavír,  10.05.2011

Dne 10.05.2011 se v koncertním sálu Pražské konzervatoře uskutečnil další koncert - "Harfa, flétna, klavír".
Jak naznačuje samotný název koncertu, zazněly zde právě zmíněné hudební nástroje.
Svůj talent předvedli mladí absolventi Pražské konzervatoře, kteří se zároveň zhostili role moderátorů večera.
Po úvodním slovu zástupce ředitele Pražské konzervatoře Mgr. Ladislava Horáka se představila Barbora Plachá, talentovaná harfistka, která kromě jiných úspěchů zastupovala Českou republiku na koncertu pořádaném pro belgickou královskou rodinu Alberta II. Následně své nadání předvedl flétnista Jakub Klögner, laureát mnoha flétnových soutěží a hrou na klavír zaujal tradičně výborný Lukáš Klánský, který je považován za jednu z nejvýraznějších osobností mladé české klavírní generace.
Na závěr koncertu si účinkující připravili pro přítomné hosty malé překvapení. Zazněl experiment v podobě netradičního spojení harfy, flétny a klavíru.
Podívejte se tedy do programu a prohlédněte si fotogalerii.