Díky finančnímu daru Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách se mohly uskutečnit dva výměnné koncerty studentů klavírního oddělení Pražské konzervatoře, a to v Brně (4. května.2011) a v Ostravě (18. května 2011).
Studenti byli vybráni na základě interní soutěže klavírního oddělení, která proběhla na půdě Pražské konzervatoře
20. dubna 2011.
Nezávislá porota vybrala 7 nejlepších studentů (+ jednoho náhradníka), kteří pak za odměnu vystoupili na těchto dvou koncertech a 9. května 2011 pak také na reprezentativním koncertě klavírního oddělení PK v Koncertním sále školy.


Milan Langer, vedoucí klavírního oddělení Pražské konzervatoře